fbpx

Theme Chatkit cho ứng dụng tin nhắn mặc định

0 253

Nếu bạn đã nhàm chán với giao diện tin nhắn mặc định của iOS thì đây là cách thay đổi nó.

Hỗ trợ cho ios 11.1.1 -11.4.(beta1.2.3) tất cả các dòng máy.

Update 21/9: Thêm hỗ trợ cách dòng máy Plus và Iphone X

Yêu cầu: Đã Jailbreak và cài đặt Filza File Manager

  • Đầu tiên hãy tải về

Dành cho các dòng máy thường: ChatkitCar

Dành cho các dòng máy Plus: ChatKitCarPlus

Dùng Filza File Manager giải nén Assets9.zip được 1 file tên là Assets9.car

  • Đổi tên file Assets9.car thành Assets.car
  • Truy cập vào đường dẫn /System/Library/PrivateFrameworks/ChatKit.framework đổi tên file Assets.car trong thư mục này thành Assets.car.bak để sao lưu phòng trường hợp bạn muốn quay trở lại. Sau đó dán file Assets.car lúc đầu vào thư mục này.
  • Vào Icleaner Pro chọn dọn dẹp rồi Respring máy.
  • Muốn trở về như cũ thì lại vào /System/Library/PrivateFrameworks/ChatKit.framework và xóa file Assets.car rồi đổi lại tên của file Assets.car.bak về như cũ
Rate this post